Політика конфіденційності STRUM

Ця Політика конфіденційності пояснює, як Наймодавець обробляє інформацію через Мобільний додаток та Веб-сайт, яка може бути використана для того, щоб прямо чи опосередковано ідентифікувати особу Користувача (надалі – “Персональні дані”) для отримання послуг прокату Електросамоката за Договором прокату.

Терміни цієї Політики вживаються у значенні, що вказані в Договорі прокату, викладеного в Мобільному додатку та Веб-сайті.

Усі особи, на яких поширюється дія цієї Політики, називаються в цьому документі “користувачами”.

Завдання цієї політики полягає в наданні теперішнім, колишнім та потенційним користувачам послуг прокату (разом іменовані “Користувачі”) загального розуміння: 

 • обставин, за яких Наймодавець зберігає та обробляє персональні дані Користувача; 
 • типів персональних даних, які Наймодавець зберігає; 
 • причин збирання персональних даних Користувача; 
 • та яким чином Наймодавець обробляє персональні дані Користувача.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією Політикою конфіденційності.

Підставами обробки персональних даних Користувача є:

 • укладення та виконання Договору прокату, стороною якого є Користувач, чи для здійснення заходів, що передують укладенню Договору прокату;
 • необхідність виконання обов’язку Наймодавцем, який передбачений законом;
 • інші підстави, встановлені законодавством України.

 1. Сфера дії Політики конфіденційності

  1. Мобільний додаток та Веб-сайт керується в країні, для якої призначений його вміст – в Україні.
  2. Дія цієї Політики конфіденційності поширюється на користувачів, зокрема, Мобільного додатку та Веб-сайту, незалежно від факту укладення з Наймодавцем Договору прокату. 
  3. Ця Політика діє відносно будь-якої інформації, в тому числі, Персональних даних, що передається Користувачем в процесі використання Мобільного додатку та/або Веб-сайту, незалежно від реєстрації в них. Якщо Користувач не згоден з умовами цієї Політики, такий Користувач повинен негайно видалити Мобільний додаток та/або покинути Веб-сайт.
  4. Обробка інформації здійснюється безпосередньо Наймодавцем, а також його найманими працівниками, третіми особами, які залучаються Наймодавцем для надання послуг за цивільно- та господарсько-правовими договорами.
  5. Користувач вправі отримати інформацію від Наймодавця про умови надання доступу до своїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються та які обробляють його персональні дані.
 2. Мета обробки персональних даних

  1. Наймодавець може використовувати інформацію, надану Користувачем або іншими особами, в тому числі, Персональні дані, в таких цілях:
   1. З метою надання Користувачеві послуг відповідно до умов Договору прокату; 
   2. З метою зв'язку з Користувачем і здійснення прямих контактів для просування послуг прокату, в тому числі через телефонні дзвінки, SMS-повідомлення, електронну пошту і push-повідомлення;
   3. З метою реалізації законодавства України, у тому числі у сфері адміністративно-правових, податкових, страхових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку;
   4.  З метою обробки можливих претензій і звернень Користувача;
   5. З метою контролю надання та поліпшення якості послуг, збереження переваг Користувача, проведення статистичних, аналітичних та інших досліджень використання Мобільного додатку та Веб-сайту Користувачем і активності Користувача, спрямованих на коригування змісту Мобільного додатку та Веб-сайту відповідно до переваг Користувача, а також досліджень задоволеності якістю наданих послуг, опитувань клієнтів;
   6. З метою надання знижок та інших додаткових можливостей, що надаються Користувачеві в сервісі і сервісах партнерах Наймодавця;
   7. З метою забезпечення функціонування процесів з використанням інформаційних систем, формування бази клієнтів;
   8.  В інших цілях, що прямо випливають з Договору прокату та/або цієї Політики конфіденційності.
 3. Джерела збирання персональних даних

  1. Наймодавець збирає відомості:
   1. Надані Користувачем (наприклад, дані, вказані під час створення Облікового запису);
   2. Створені Користувачем під час отримання послуг за Договором прокату (наприклад, дані про місцезнаходження, використання Мобільного додатку та Мобільного пристрою);
   3. Отримані з інших джерел (наприклад, від третіх осіб).
  2. Надані користувачами відомості містять:
   1. Дані, коли Користувач створює або оновлює Обліковий запис в Мобільному додатку. Ці дані можуть містити прізвище, ім’я; адресу електронної пошти; номер мобільного телефону; фотографію профілю. 
   2. Дані, які Користувач надсилає під час звернення до Наймодавця за підтримкою, надання оцінок і відгуків або коли Користувач зв’язується Наймодавцем з інших причин. Ці дані можуть також містити усні та письмові відгуки, фотографії або інші звуко- відеозаписи про Користувача;
   3. Дані, створені під час отримання послуг за Договором прокату містять відомості про:
   4. Місцезнаходження Мобільного пристрою Користувача. Наймодавець збирає точні або приблизні дані про місцезнаходження Мобільного пристрою Користувача під час Сесії прокату Електросамоката або після її завершення у разі порушення Користувачем умов Договору, у тому числі умов повернення Електросамокату. Під час Сесії прокату Електросамокату Наймодавець збирає дані Користувачів, коли Мобільний додаток працює на Мобільному пристрої в активному (додаток відкритий і відображається на екрані) режимі. Користувач може використовувати Мобільний додаток без надання доступу до геоданих Мобільного пристрою, однак це може вплинути на деякі доступні функції Мобільного додатку. У такому випадку дані про місцезнаходження Мобільного пристрою Користувача, зібрані з Електросамокату під час поїздки, будуть пов’язані з Обліковим записом Користувача, зокрема, з метою створення квитанцій, надання підтримки, виявлення факту шахрайства тощо.
   5. Транзакції Користувача. Наймодавець збирає та зберігає відомості про транзакції, пов’язані з отриманням Користувачем послуг за Договором прокату, зокрема, дані про вид обраного Тарифу, відомості про замовлення, інформацію про поїздку, дату та час надання послуги, суму стягнення і спосіб оплати. При цьому Наймодавець ні через Мобільний додаток, ні в інший спосіб, не запитує та не отримує від Користувача, учасника платіжної системи, чи будь-якої іншої особи, СВ-код банківської картки, строк її дії чи будь-які інші її дані.
   6. Використання. Наймодавець збирає та зберігає дані про взаємодію Користувача із Мобільним додатком або Веб-сайтом. Ці відомості містять дані про дату та час використання, використані функції Мобільного додатку або переглянуті сторінки, завершення роботи Мобільного додатку, у тому числі через помилки в роботі, тип браузера та сторонні веб-сайти або служби, використані перед взаємодією з Веб-сайтом або Мобільним додатком. У деяких випадках Наймодавець збирає та зберігає дані за допомогою файлів cookie, пікселів, тегів і схожих технологій відстеження, які створюють і зберігають унікальні ідентифікатори.
   7. Мобільний пристрій. Наймодавець може збирати та зберігати дані про Мобільний пристрій, що використовується Користувачем для доступу до Мобільного додатку або Веб-сайту, у тому числі, марку і модель Мобільного пристрою, його IP-адресу, операційну систему та її версію, програмне забезпечення, мовні налаштування, унікальні ідентифікатори, рекламні ідентифікатори, серійні номери, переміщення Мобільного пристрою й дані мобільної мережі.
   8. Електросамокат. Наймодавець збирає та зберігає дані, отримані від Електросамокату під час його прокату Користувачем. Ці дані містять відомості про місцезнаходження, маршрут, заряд батареї Електросамокату, пройдену відстань, тривалість Сесії прокату, наявність технічних пошкоджень чи помилок в роботі програмного забезпечення Електросамокату, дату та час його використання. Указані дані пов’язані з Обліковим записом Користувача, навіть якщо він не надавав доступу до геоданих Мобільного пристрою.
  3. Дані з інших джерел містять:
   1. Відгуки користувачів, наприклад, оцінки або коментарі щодо наданих послуг прокату, оголошених в соціальних мережах;
   2. Відомості, отримані від партнерів Наймодавця, за допомогою яких користувачі створюють або входять в облікові записи Мобільного додатку, наприклад, через соціальні мережі, мобільні додатки або веб-сайти, які використовують API STRUM або API яких використовує STRUM;
   3. Відомості, отримані від партнерів Наймодавця з метою перевірки особи Користувача та його Персональних даних.
  4. Загальнодоступні джерела. Наймодавець може поєднувати дані, зібрані з загальнодоступних джерел, з іншими наявними  у нього даними.
 4. Як використовуються Персональні дані

  1. Наймодавець збирає та використовує дані виключно на підстав, у межах та у спосіб, визначений Договором прокату та цією Політикою конфіденційності, а саме:
   1. Для надання послуг. Наймодавець використовує зібрані дані, щоб надавати, персоналізувати, підтримувати та поліпшувати свої послуги за Договором прокату, зокрема для:
    • створення та оновлення облікового запису Користувача;
    • перевірки особи Користувача та його Персональних даних;
    • належної технічної роботи Електросамокату під час прокату;
    • обробки та спрощення проведення платежів за Договором прокату;
    • для надання підтримки Користувачу;
    • відстеження поїздок Користувача під час Сесії прокату, а також надання даних про них;
    • проведення внутрішніх робочих операцій для належної роботи Електросамокату, зокрема, виправлення програмних помилок і операційних проблем, аналізу даних, тестування, дослідження, контролю та аналізу діяльності й тенденцій використання Мобільного додатку та Веб-сайту.
   2. Для створення умов безпеки і захисту. Наймодавець використовує персональні дані, щоб забезпечувати цілісність, захист і безпеку Електросамокату, Мобільного додатку, Веб-сайту, а саме для:
   3. Для підтримки Користувача. Наймодавець використовує зібрану інформацію (наприклад, записи телефонних розмов з Користувачем, за умови його попередження про це та отримання від нього згоди), щоб за необхідності надавати Користувачу необхідну підтримку під час отримання послуг прокату.
    • Перевірки користувача, перш ніж він зможе користуватися послугами прокату, зокрема, його Персональних даних, щоб запобігти використанню послуг Наймодавця особами, що вже порушували умови Договору прокату;
    • Використання даних про Мобільний пристрій, місцезнаходження, профіль Користувача тощо, щоби запобігати шахрайству та іншим небезпечним діям для Наймодавця чи інших осіб.
   4. Дослідження та розробки. Наймодавець може використовувати зібрані дані для тестування, дослідження, аналітики, розробки продуктів і машинного навчання, щоб поліпшувати враження Користувача від користування Мобільним додатком та Веб-сайтом. Це дає нам змогу підвищити рівень безпеки та захисту Мобільного додатку та Веб-сайту, створити більше функціональних можливостей, щоб запобігати їх незаконному та неналежному використанню, а також розробляти нові функції та продукти для отримання послуг прокату.
   5. Реклама. Наймодавець може використовувати зібрані дані, щоб рекламувати Користувачу послуги Наймодавця. Зокрема, Наймодавець може надсилати Користувачу повідомлення про послуги, функції, промоакції, дослідження, опитування, новини, оновлення та події про послуги, що надаються за Договором прокату. Крім того,  Наймодавець може надсилати Користувачу повідомлення про продукти та послуги, запропоновані партнерами Наймодавця, однак Наймодавець не передає персональні дані Користувача і не надсилає їх партнерам Наймодавця чи іншим особам із метою прямого маркетингу або реклами без дозволу відповідного Користувача. Наймодавець може використовувати зібрані дані, щоб персоналізувати свою рекламну розсилку (зокрема, рекламні оголошення) на основі місцезнаходження, уподобань і налаштувань Користувача, а також користування послугами за Договором у минулому.
   6. Нерекламні повідомлення. Наймодавець може використовувати зібрані дані, щоб створювати та надсилати користувачам квитанції на підтвердження оплат за Договором прокату, повідомляти про зміни його умов, послуг і політик або надсилати повідомлення, не призначені для реклами послуг і продуктів або наших партнерів.
   7. Процесуальні дії та юридичні вимоги. Наймодавець може використовувати зібрані персональні дані, щоб розглядати та вирішувати скарги чи суперечки, пов’язані з наданням послуг за Договором прокату, а також у будь-який дозволений чинним законодавством спосіб на вимогу регулятивних органів, державних установ тощо.
 5. Файли cookie та сторонні технології

  1. Наймодавець та його партнери використовують файли cookie та інші технології ідентифікації в додатках, електронних листах, рекламі в Інтернеті та на веб-сайтах для описаних у цій Політиці конфіденційності цілей.
  2. Файли cookie – це маленькі текстові файли, які зберігаються в браузері або на пристрої веб-сайтами, додатками, онлайн-ресурсами та рекламними оголошеннями. Наймодавець використовує файли cookie та аналогічні технології для наступних цілей:
   1. Підтвердження особи Користувача;
   2. Запам’ятовування користувацьких уподобань і налаштувань;
   3. Визначення популярності інформаційного наповнення;
   4. Проведення рекламних кампаній і визначення їхньої ефективності.
   5. Аналіз трафіку веб-сайтів і тенденцій, а також загальне розуміння поведінки в мережі та інтересів людей, які взаємодіють із Мобільним додатком та Веб-сайтом;
  3. Крім того, Наймодавець може дозволити іншим сторонам надавати йому послуги аналітики та статистичної оцінки аудиторії, розміщувати рекламні оголошення від його імені в Інтернеті, відстежувати ефективність таких рекламних оголошень і повідомляти йому про неї. Ці сторони можуть використовувати файли cookie, веб-маяки, комплекти SDK та інші технології для ідентифікації Мобільного пристрою Користувача, коли він відвідує Веб-сайт або інші сайти й служби.
 6. Поширення та розкриття персональних даних

  1. Наймодавець на підставі згоди Користувача, висловленої шляхом приєднання до Договору прокату та цієї Політики конфіденційності, може поширювати зібрані дані в зазначених далі випадках:
   1. Для широкого загалу. Наймодавець може поширити персональні дані Користувача у обсязі, необхідному для надання повних та точних відповідей на публічні питання або коментарі Користувача, які отримані Наймодавцем через публічні форуми, наприклад загальнодоступні блоги та сторінки у соціальних мережах. Користувач усвідомлює та погоджується, що такі відповіді Наймодавця, зважаючи на публічний характер запитань та коментарів Користувача, можуть містити персональні дані останнього, які будуть доступні для перегляду також широкому загалу.
   2. Для третіх осіб. Наймодавець надає дані третіми особами, які залучаються Наймодавцем для надання послуг за цивільно- господарсько-правовими договорами. Зокрема, ці дані можуть використовувати зазначені далі особи:
    • учасник платіжної системи (сервісу переказу коштів);
    • страховикам з метою  належного виконання умов договору страхування, розслідування подій, які мають ознаки страхових випадків, та провадження страхової діяльності відповідно до чинного законодавства України;
    • постачальники послуг з перевірки особи та персональних даних;
    • партнери та постачальники платформ із маркетингу, зокрема рекламні служби соціальних мереж;
    • постачальники послуг аналізу даних;
    • партнери з дослідження, зокрема ті, хто проводить опитування або дослідження разом з Наймодавцем або від його імені;
    • постачальники послуг, які допомагають Наймодавцю посилити безпеку та захист Мобільного додатку та Веб-сайту;
    • консультанти, адвокати, бухгалтери та інші спеціалісти.
  2. Про кожну передачу персональних даних третій особі Наймодавець не повідомляє та не зобов'язаний повідомляти Користувача, за винятком випадків, встановлених законом.
  3. Користувач вправі отримати інформацію від Наймодавця про умови надання доступу до своїх персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані.
   1. Для органів державної влади та місцевого самоврядування. Наймодавець може надавати персональні дані Користувача, якщо це вимагається чинним законодавством, наприклад, для виконання органами державної влади та органами місцевого самоврядування своїх повноважень, передбачених законом.
   2. Інші випадки та підстави поширення персональних даних. Наймодавець може поширити персональні дані Користувача в інших випадках, окрім описаних у цій Політиці, Договору прокату та законодавстві України, якщо Користувач надасть відповідний дозвіл на обробку персональних даних.
 7. Зберігання та видалення даних

  1. Наймодавець зберігає відомості про профіль, транзакції та інші персональні дані Користувача протягом строку дії Договору та 3 років після припинення його дії.
  2. Персональні дані підлягають видаленню або знищенню у разі закінчення строку зберігання даних, визначених п. 7.1 цієї Політки або законодавством.
  3. Видалення Облікового запису в Мобільному додатку з ініціативи Користувача не є підставою для видалення або знищення тих персональних даних, які підлягають зберіганню відповідно до законодавства України протягом встановленого строку, або з метою запобігання шкідливої поведінки, шахрайства чи отримання послуг прокату особами, що вже раніше порушували умови Договору прокату. Наприклад, Наймодавець може зберігати певну інформацію (прізвище, ім'я, мобільний номер, адресу електронної пошти, історії проведених оплат та повернення Електросамокатів) про обліковий запис Користувача, через який він раніше вдавався до шкідливої поведінки, шахрайства чи будь-яким іншим чином порушував умови Договору, щоб він не зареєстрував новий обліковий запис у майбутньому. 
  4. Користувач має право пред'являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними.
  5. Видалення або знищення персональних даних Користувача здійснюється й в інших випадках, встановлених законодавством України.
  6. Про зміну, видалення чи знищення персональних даних або обмеження доступу до них Наймодавець протягом десяти робочих днів повідомляє Користувача, а також суб'єктів відносин, пов'язаних із персональними даними, яким ці дані було передано.
 8. Вибір і прозорість

  1. Наймодавець надає Користувачу змогу переглядати, змінювати та видаляти ті персональні дані, які самостійно можуть контролюватись Користувачем за допомогою налаштувань браузера, Мобільного додатку та Мобільного пристрою. 
  2. Окрім тих персональних даних, які зазначені в Обліковому записі, Користувач має право надсилати запити на отримання доступу до інших персональних даних або їх копій, зміну, оновлення або їх видалення або на обмеження обробки Наймодавцем.
  3. Налаштування конфіденційності. Наймодавець дає змогу Користувачу налаштовувати або оновлювати параметри надання окремих даних та отримання мобільних сповіщень від Наймодавця через Мобільний пристрій. 
  4. Дані про місцезнаходження. Наймодавець використовує служби визначення місцезнаходження Мобільного пристрою для забезпечення більш зручної навігації для Користувача під час поїздки, його підтримки, а також для цілей безпеки. Зміна доступу Мобільного додатку до даних про місцезнаходження Мобільного пристрою здійснюється Користувачем самостійно на самому Мобільному пристрої, з урахуванням функціональної можливості операційної системи iOS, Android тощо.
   1. Сповіщення щодо оновлення відомостей про обліковий запис і поїздки. Наймодавець надсилає Користувачеві сповіщення про статус поїздки та діяльність в Обліковому записі.  Зміна режиму отримання мобільних сповіщень Наймодавця через Мобільний додаток здійснюється Користувачем самостійно на самому Мобільному пристрої, з урахуванням функціональної можливості операційної системи iOS, Android тощо.
   2. Сповіщення про знижки та новини. Користувач може надсилати push-сповіщення про знижки та новини. 
  5. Відмова від рекламних повідомлень. Відмовитися від рекламної розсилки на електронну поштову адресу та/або мобільний номер або Мобільний додаток, можна звернувшись до Наймодавця за електронною адресою contact@strum.city. Крім того, Користувач може відмовитися від електронної розсилки та інших повідомлень, виконавши вказівки щодо скасування підписки всередині таких повідомлень. Наймодавець можемо надсилати нерекламні повідомлення Користувачу, який відмовився від розсилки, наприклад квитанції за поїздки або відомості про Обліковий запис.
  6. Запит користувача на отримання даних. Наймодавець надає Користувачу низку наведених нижче способів дізнаватися про використання своїх даних, контролювати цей процес, а також надсилати запитання та коментарі стосовно цього питання. Надіслати запит можна за електронною адресою contact@strum.city.
   1. Доступ до даних. Користувач може надіслати запит на отримання пояснень щодо того, які персональні дані Наймодавець збирає та як їх використовує.
   2. Отримання даних. Користувач може надіслати запит на отримання копії даних, які Наймодавець збирає за їхньої згоди або для надання послуг.
   3. Зміна або оновлення даних. Користувач може змінювати прізвище, ім’я, номер мобільного телефону, адресу електронної пошти, дані персоніфікованої банківської картки й фотографію, пов’язану зі своїм Обліковим записом, у вкладці “Профіль” Мобільного додатку. Крім того, Користувач може звернутися до Наймодавця із проханням змінити або оновити дані, якщо вони, зокрема, неповні або неправильні.
   4. Видалення даних. Користувач може надіслати запит на видалення Облікового запису.
   5. Заперечення, обмеження та скарги. Користувач може надіслати запит із проханням припинити використання певної частини або всіх їх персональних даних чи обмежити їх використання. 
   6.  Користувач має право надсилати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини у сфері захисту персональних даних скарги стосовно обробки та зберігання Наймодавцем його Персональних даних.
 9. Оновлення цієї Політики конфіденційності

  1. Будь-які зміни та доповнення до цієї Політики конфіденційності здійснюються тільки в односторонньому порядку зі сторони Наймодавця. 
  2. Зміни до умов цього цієї Політики конфіденційності набувають чинності на наступний день після розміщення Наймодавцем змін або нової редакції (версії) цієї Політики конфіденційності в Мобільному додатку та/або на Веб-сайті.
  3. Перед кожним початком Прокату Електросамоката Користувач зобов'язується повністю ознайомитись з редакцією (версією) Політики конфіденційності, що діє на момент такого Прокату. Користувач несе всі ризики настання несприятливих для нього наслідків, які можуть настати, у зв'язку з не ознайомленням з умовами нової редакції (версії) цієї Політики конфіденційності, що діє на момент прокату Електросамоката.
  4. Отримання Наймачем у прокат Електросамоката під час дії нової редакції (версії)  Політики конфіденційності означає беззастережне прийняття Наймачем внесених змін.
 10. Зв'яжіться з нами!

  1. Якщо у вас є які-небудь питання щодо обробки Персональних даних, будь ласка, зв'яжіться з Наймодавцем за електронною адресою contact@strum.city
  2. Відомості про особу Наймодавця:

ФОП Однокопилий Віталій Олександрович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

РНОКПП 2963404734

Адреса: Україна, м.Харків, Харківська область, вул. Стародубська 10, 61109

Тел.: +38 (066)-805-24-45

E-mail: strumsharing@gmail.com