Договір про надання послуг прокату електросамокату
(Версiя № 1.3)

Цей Договір прокату регулює відносини між ФОП Чесноковим Владиславом Дмитровичем, далі за текстом іменується «Наймодавець», з одного боку, і будь-якою фізичною особою, яка уклала цей Договір, з іншого боку, далі по тексту іменується «Наймач», разом – «Сторони», а окремо – «Сторона».

Цей Договір укладено відповідно до права України, шляхом приєднання Наймачем до цього Договору в цілому, без підписання його окремих примірників Сторонами.

Наймач не може запропонувати свої умови Договору Наймодавцю.

Умови цього Договору з урахуванням всіх змін та доповнень (його конкретна версія) розміщуються на Веб-сайті та Мобільному додатку.

Умови цього Договору не містять реклами або іншого запрошення Наймодавця робити пропозиції укласти будь-який інший договір.

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ.

  В цьому Договорі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

  1. Балансовий рахунок – форма обліку індивідуальних статистичних відомостей, що генерується в особистому кабінеті Мобільного додатку у режимі реального часу у вигляді інформації про залишок грошових коштів від проведених Наймачем авансових платежів за цим Договором для оплати Послуг Прокату тощо. Балансовий рахунок не є банківським чи фінансовим рахунком.
  2. Безакцептне списання – списання грошових коштів з карткового рахунку Наймача, зазначеної в особистому кабінеті Мобільного додатку, яке здійснюється через учасника платіжної системи (сервіс переказу коштів) за правилами і в порядку, передбачених законодавством України і цим Договором.
  3. Веб-сайт  http://strum.city/index.html 
  4. Електросамокат – двоколісний механічний транспортний, що приводиться у рух за допомогою електричного двигуна та надається у Прокат відповідно до умов цього Договору. Електросамокат обладнаний апаратним модулем, який забезпечує роботу системи GPS-спостереження за місцезнаходженням Електросамокату, дистанційного розблокування, а також виконання інших функцій, необхідних для надання послуг Прокату.
  5. Зона прокату – окрема ділянка на території м. Львова або м. Полтави (залежно від місця замовлення Послуг Прокату) (геозона), яка на карті в Мобільному додатку обмежена лініями кордону червоного кольору, в межах якої фактично дозволяється приймання, використання, повернення Наймодавцю Електросамокатів.
  6. Мобільний додаток – примірник комп’ютерної програми у вигляді Мобільного додатку під назвою «STRUM», який використовується Сторонами цього Договору для надання-отримання послуг Прокату Електросамокатів.
  7. Мобільний пристрій – кінцеве обладнання (планшет, смартфон тощо) на базі iOS, Android чи будь-якої іншої операційної системи, приєднане до телекомунікаційної мережі оператора мобільного зв'язку та дозволяє Наймачу завантажити, встановити, використовувати Мобільний додаток на цьому пристрої.
  8. Наймач – будь-яка дієздатна фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка на законних підставах уклала цей Договір.
  9. Наймодавець – ФОП, яка на умовах цього Договору надає Наймачу послуги Прокату Електросамокату через Мобільний додаток.
  10. Обліковий запис – користувацький запис в Мобільному додатку, який використовується для ідентифікації особи Наймача для цілей отримання послуг Прокату Електросамокатів, і включає в себе дані про особу Наймача, а також визначає права такого доступу, що надають можливість володільцю Облікового запису самостійно додавати, видаляти, змінювати електронну (цифрову) інформацію в межах дозволеного режиму Облікового запису.
  11. ПДР – Правила дорожнього руху, що діють на території України.
  12. Персональні дані – будь-яка інформація про особу Наймача, яка підлягає обробці Наймодавцем та/або третьою особою на підставі, в обсязі та у спосіб, визначених цим Договором, Політикою конфіденційності та чинним законодавством України.
  13. Прокат – використання Наймачем на умовах цього Договору та законодавства України Електросамокату відповідно до його цільового призначення.
  14. Пункт (станція) прокату – окремі місця Зони прокату, які спеціально виділені на тротуарах чи інших елементах дороги лініями горизонтальної та вертикальної розміток (білого кольору з зображенням Електросамокату посередині), а також додатково позначені на карті Мобільного додатку (у вигляді геометричної фігури з позначкою “P”), на яких Наймачу дозволяється прийняти та повернути Наймодавцю Електросамокат.
  15. Сесія прокату – період часу, що обліковується в хвилинах та триває з моменту отримання Наймачем Електросамокату до моменту його повернення, за правилами, визначеними цим Договором.
  16. Стоянка – припинення руху Електросамокату на період дії режиму “пауза”, обраного самостійно Наймачем в Мобільному додатку.
  17. Тарифи – встановлені Наймодавцем у Додатку № 2 до цього Договору розцінки (плата) за прокат Електросамоката, в залежності від максимально дозволеної швидкості руху на ньому, обсягу пройденого шляху (км), а також інших умов, визначених Наймодавцем в односторонньому порядку. На послуги Прокату Наймодавця не нараховується ПДВ, оскільки він не зареєстрований як платник ПДВ.
  18. Унікальний номер – це цифровий, незмінний ідентифікатор, присвоєний Наймодавцем кожному Електросамокату у вигляді шести послідовних цифр, які зазначені на рульовій стійці Електросамокату та відображаються у відомостях про нього в Мобільного додатку.
  19. QR-код – це тип штрих-коду, який відображений на кермі Електросамокату та може бути розпізнаний камерою Мобільного пристрою Наймача для ідентифікації та розблокування Електросамокату під час приймання його в Прокат.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ.

  1. За цим Договором Наймодавець зобов'язується надати, а Наймач – прийняти послуги Прокату Електросамокату за плату на певний строк для задоволення побутових невиробничих потреб. Отримання послуг Прокату Електросамокату для здійснення підприємницької діяльності Наймача чи будь-якої іншої особи забороняється.
  2. Предметом Прокату є будь-який доступний у Пункті (станції) прокату Електросамокат з Унікальним номером, отриманий Наймачем у порядку, визначений цим Договором. Кількість Електросамокатів Наймодавця обмежена, в зв'язку з чим Наймодавець не гарантує Наймачу доступність Електросамоката у конкретному місці та/або в конкретну дату та/або час.
  3. Отримання послуг прокату Електросамокату за цим Договором здійснюється Наймачем через Мобільний додаток самостійно у формі самообслуговування. Приєднанням до цього Договору, Наймач підтверджує, що будь-які дії, які здійснюються в Мобільному додатку під його Обліковим записом, здійснюються та будуть здійснюватись ним особисто.
  4. Наймач не має права на укладення договору піднайму.
  5. Наймач не має переважного права на купівлю Електросамоката у разі його продажу Наймодавцем.
 3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ.

  1. Як на момент укладення цього Договору, так і на момент приймання в Прокат Електросамокату, Наймач повинен відповідати вимогам, встановлених цим Договором та законодавством України, в тому числі:
   1. Досягнути 16 років;
   2. Мати достатній обсяг дієздатності, а також задовільний стан фізичного та психічного здоров'я, що дозволяє самостійно здійснювати свої права і виконувати обов'язки;
   3. Вільно володіти або розуміти українську мову в обсязі, достатньому для розуміння значення, умов цього Договору та його правових наслідків для кожної із Сторін.
  2. Приєднанням до цього Договору, Наймач підтверджує, що повністю відповідає вимогам, які висуваються до нього як Наймача, встановленим цим Договором та законодавством України.
  3. Цей Договір вважається укладеним між Сторонами шляхом приєднання тоді, коли Наймач самостійно виконав всі нижчеперелічені дії в такій послідовності:
   1. Завантажив Мобільний додаток на Мобільний пристрій;
   2. Авторизувався в Мобільному додатку;
   3. Ознайомився з усіма умовами цього Договору, Політики конфіденційності та їх прийняв;
   4. Зареєстрував власні Персональні дані в Мобільному додатку.
  4. Всі дії, передбачені пп. 3.3.1–3.3.4 цього Договору, здійснюються Наймачем в Мобільному додатку особисто.
  5. Завантаження Мобільного додатку на Мобільний пристрій, яким користується Наймач, здійснюється з використанням AppStore (itunes.apple.com), Google Play (play.google.com) або будь-якої іншої платформи, що дозволяє завантажити Мобільний додаток через межу Інтернет. Наймодавець не відповідає перед Наймачем за якість доступу до Наймача мережі Інтернет та/або технічну справність його Мобільного пристрою.
  6. Наймач повинен надати Мобільному додатку доступу до геоданих Мобільного пристрою, який здійснюється шляхом натискання Наймачем відповідної клавіші на такому пристрої. Наймач може використовувати Мобільний додаток без надання доступу до геоданих Мобільного пристрою, однак це може вплинути на деякі доступні функції Мобільного додатку. У такому випадку дані про місцезнаходження Мобільного пристрою Наймача, зібрані з Електросамокату під час поїздки, будуть пов’язані з Обліковим записом Наймача, зокрема, з метою створення квитанцій, надання підтримки, виявлення факту шахрайства тощо.
  7. Авторизація особи Наймача здійснюється шляхом введення в Мобільному додатку одноразового коду (паролю), отриманого Наймачем на власний мобільний номер в SMS-повідомленні.
  8. Перед реєстрацією в Мобільному додатку, Наймач повинен ознайомитись з усіма умовами цього Договору, Політики конфіденційності, яка є невід’ємною частиною цього Договору, а також оцінити свою здатність на їх укладення та виконання.
  9. Ознайомлення з усіма умовами цього Договору, Політики конфіденційності та їх прийняття, здійснюється Наймачем шляхом натискання відповідної клавіші у Мобільному додатку. Конкретна редакція (версія) Договору та Політики конфіденційності, до який приєднався Наймач та діє на початок Сесії Прокату, є доступними в Мобільному додатку та/або Веб-сайті, які Наймач вправі сфотографувати (завантажити) на власний Мобільний пристрій на момент приєднання.
  10. Наймач несе всі ризики настання несприятливих для нього наслідків, якщо він приєднався до цього Договору та Політики конфіденційності без ознайомлення з усіма їх умовами.
  11. Подальша реєстрація особи Наймача здійснюється шляхом заповнення та надсилання в Мобільному додатку реєстраційної форми з Персональними даними Наймача. Конкретний склад та зміст Персональних даних Наймача протягом дії цього Договору можуть змінюватись, в тому числі з метою їх оновлення до актуального стану.
  12. Для успішного проведення оплат за цим Договором, Наймач зобов'язаний прив'язати дані своєї персоніфікованої банківської картки до облікового запису в Мобільному додатку, шляхом заповнення спеціальної електронної форми, запропонованої учасником платіжної системи (сервісом переказу коштів). Наймач усвідомлює та розуміє, що Наймодавець ні через Мобільний додаток, ні в інший спосіб, не запитує, не отримує та не обробляє від Наймача, учасника платіжної системи, чи будь-якої іншої особи, СВ-код банківської картки Наймача, строк її дії чи будь-які інші її дані.
  13. Наймач не може прийняти Електросамокат у прокат, якщо:
   1. Не прив'язані дані персоніфікованої банківської картки до Облікового запису в Мобільному додатку;
   2. Прив'язані дані персоніфікованої банківської картки до Облікового запису в Мобільному додатку, яка не активована чи анульована;
   3. На Балансовому та/або картковому рахунках Наймача відсутні грошові кошти у розмірі, достатньому для розблокування Електросамокату та подальшого користування ним;
   4. Не активована опція банківської карти на вчинення безготівкових інтернет-платежів взагалі або на відповідну суму грошових коштів.
  14. Для перевірки банківської картки Наймача на предмет відповідності вимогам, встановленим пп. 3.13.2–3.13.4 Договору, учасник платіжної системи (сервіс переказу коштів) вправі провести двофакторну аутентифікацію держателя картки (верифікацію) з блокуванням суми і підтвердженням введення 3D Secure коду (в разі якщо карта підтримує 3D Secure).
  15. Невдала спроба проведення двофакторної аутентифікації держателя картки (верифікації), що передбачена п. 3.14 цього Договору, означає неможливість додавання даної банківської картки Наймача та/або недоступність функції безготівкової оплати. Перевірка позитивного балансу на Балансовому та/або картковому рахунках Наймача може здійснюватися також перед початком Прокату Електросамоката.
  16. Забороняється під час проведення реєстрації Наймача у Мобільному додатку вказувати недостовірні відомості, персональні дані інших осіб, а також використовувати банківські рахунки та/або платіжні картки, які не належать Наймачу. У випадку отримання Наймодавцем відомостей про те, що Обліковий запис Наймача створений повністю або частково на підставі персональних даних іншої особи, Наймодавець вправі видалити такий Обліковий запис та/або заблокувати рух Електросамокату, що перебуває у Прокаті і негайно повернути його особисто та/або за допомогою інших наявних та доступних засобів або вимагати повернення Наймачем Електросамокату до найближчого Пункту (станції) прокату.
  17. Особа несе цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність за підроблення та/або спотворення інформації, використання персональних даних іншої особи, з метою укладення цього Договору та/або прийняття в прокат Електросамокату.
  18. У випадку, якщо Наймач втратив персональну банківську картку та/або Мобільний пристрій та/або номер мобільного телефону, через який здійснюється вхід до особистого кабінету Мобільного додатку, він зобов’язаний негайно, але не пізніше, ніж через 3 (три) години після отримання відповідних відомостей, зв’язатися з Наймодавцем будь-яким доступним йому способом і (за необхідності) виконати всі дії, отримані в інструкції.
  19. Всі ризики, пов'язані з несанкціонованим використанням сторонніми особами Облікового запису або Мобільного пристрою Наймача, покладаються на Наймача, у тому числі, якщо ним невиконані або невчасно виконані вимоги, передбачені п. 3.18 цього Договору.
  20. У разі, якщо дії Наймача раніше призвели або можуть призвести до порушення будь-яких норм і правил чинного законодавства, а також умов цього Договору, Наймодавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку та/або негайно заблокувати дії Наймача на Електросамокаті, а також видалити його Обліковий запис в Мобільному додатку без попереднього повідомлення або отримання будь-якої згоди з боку Наймача.
 4. ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ЕЛЕКТРОСАМОКАТУ.

  1. Приймання й передача (у тому числі у разі повернення) Електросамокату здійснюється Наймодавцем і Наймачем дистанційно, з використанням Мобільного додатку і без особистого контакту Наймодавця і Наймача.
  2. Для прийняття доступного Електросамокату в Прокат, Наймач повинен вибрати та розблокувати його.
  3. Сторони погодились, що тільки з моменту розблокування Електросамокату Сесія прокату є розпочатою, а Електросамокат вважається таким, що належним чином переданий Наймачу.
  4. Для вибору конкретного Електросамокату Наймач повинен його ідентифікувати, шляхом ведення Наймачем Унікального номеру в Мобільному додатку або шляхом сканування QR-коду за допомогою камери Мобільного пристрою. У результаті ідентифікації в Мобільному додатку відображаються відомості про обраний Наймачем Електросамокат: місце розташування, Тариф, рівень заряду.
  5. Перед розблокуванням Електросамокату Наймач повинен оглянути його та переконатись у технічній справності всіх фіксуючих елементів, стану рами, керма, тиску повітря в шинах тощо. На вимогу Наймача Наймодавець зобов'язаний надати йому контрольно-вимірювальні прилади, документи про якість, безпеку, ціну продукції.
  6. Якщо Наймач у момент передання Електросамокату в його володіння не переконається у його справності, він вважається таким, що переданий Наймачу в технічно справному стані.
  7. Наймачеві суворо забороняється розблоковувати будь-який вибраний Електросамокат з явними зовнішніми пошкодженнями, конструктивними, технологічними чи іншими недоліками, що позбавляють Наймача можливості безпечно експлуатувати Електросамокат.
  8. Розблокування Електросамокату здійснюється шляхом натискання клавіші «Почати поїздку» та є дією, що підтверджує підписання Сторонами без будь-яких застережень Акта приймання-передачі прийнятого Електросамоката, автоматично згенерованого в Мобільному додатку. Типова форма Акта приймання-передачі прийнятого Електросамоката зазначена в Додатку № 3 до цього Договору. Натисканням клавіші «Почати поїздку» Наймач підтверджує, що він попредньо ознайомився з Типовою формою цього Акта.
  9. Якщо Наймач під час початку Сесії прокату (в рамках перших п'яти хвилин прокату) виявив технічні несправності в роботі Електросамоката, він повинен негайно зв’язатися з Наймодавцем будь-яким доступним йому способом і виконати всі дії, отримані в інструкції. У випадку, якщо Наймач не зв'язався або несвоєчасно зв'язався з Наймодавцем, технічні несправності в роботі Електросамоката вважаються такими, що виникли з вини Наймача, у зв'язку з його неправильною експлуатацією.
  10. Допускається Прокат більш ніж одного Електросамоката одним Наймачем з одного особистого кабінету.
  11. Всю відповідальність за схоронність всіх отриманих у Прокат Електросамокатів, а також дотримання умов використання Електросамокатів в рамках Договору несе виключно Наймач.
  12. Всі грошові зобов'язання за цим Договором, пов'язані з використанням всіх прийнятих у Прокат Електросамокатів (включаючи сплати штрафів, збитків чи будь-яких інших грошових коштів), покладаються виключно на Наймача.
  13. У разі початку поїздки кожен Прокат починається та завершується Наймачем окремо.
  14. Електросамокат повинен бути повернутий Наймодавцю в технічно справному стані, без будь-яких ушкоджень.
  15. Для завершення Сесії прокату Наймач зобов'язаний коректно припаркувати Електросамокат, шляхом послідовного виконання всіх наступних дій:
   1. Під'їхати на Електросамокатів до будь-якого Пункту (станції) прокату;
   2. Розмістити в Пункті (станції) прокату Електросамокат таким чином, щоб він не створював перешкод учасникам дорожнього руху, завдавав шкоди (або не створював загрози завдання шкоди) третім особам або їх майну тощо;
   3. Розмістити в Пункті (станції) прокату Електросамокат в межах розмітки (за наявності такої у паркувальному місці);
   4. Натиснути в Мобільному додатку кнопку «Фініш»;
   5. Завантажити в Мобільний додаток не менше двох фотографій Електросамоката на фоні оточуючої місцевості (за їх наявності в Пункті (станції) прокату);
   6. Отримати в Мобільному додатку підтвердження про успішне передання (повернення) Електросамокату Наймодавцю.
  16. Сторони погодились, що тільки за умови послідовного виконання всіх дій, указаних в пп. 4.15.1–4.15.6 цього Договору, Сесія прокату є завершеною, а Електросамокат вважається таким, що належним чином повернений Наймодавцю.
  17. Якщо Наймач під час Прокату виявив на індикаторі Електросамокату низький рівень заряду батареї та/або отримав в Мобільному додатку сповіщення про це, то він повинен направити його до одного з Паркувальних місць, опублікованих в Мобільному додатку. У разі, якщо заряду батареї не вистачило для того, щоб дістатись до одного з таких місць, Наймач повинен негайно повідомити Наймодавця про розряд батареї Електросамокату, координати його місцезнаходження.
  18. За запитом Наймодавця, Наймач повинен бути спроможний надати інформацію та будь-які фото- та відеодокази, якими зафіксоване місце розташування Електросамоката (номер станції або GPS-координати) протягом 48 (сорока восьми) годин після його передання або залишення.
  19. У разі, якщо Наймач не повернув або некоректно повернув Електросамокат Наймодавцю, плата за обслуговування стягуватиметься з Наймача відповідно до Тарифів до моменту повного виконання Наймачем відповідних вимог.
 5. УМОВИ ПРОКАТУ.

  1. Наймач не має права використовувати Електросамокат (у тому числі його переміщувати, піднімати, нести тощо) поза рамками Сесії прокату.
  2. Наймач не має права використовувати Електросамокат поза Зоною прокату. У випадку перетину меж Зони прокату, Наймач отримує повідомлення в Мобільному додатку про необхідність повернення Електросамоката в Зону прокату. У разі, якщо Наймач не повернувся у Зону прокату, Електросамокат блокується. Наймач зобов'язаний у такому разі негайно, але не пізніше 15 (п'ятнадцяти) хвилин з моменту блокування Електросамоката, доставити його у Зону прокату самостійно.
  3. Максимальна допустима швидкість руху Електросамоката залежить від обраного Тарифу. Сторони погоджуються, що в окремих місцях Зони прокату, спеціально позначених на карті Мобільного додатку, швидкість руху Електросамоката може бути примусово зменшена Наймодавцем, незалежно від обраного Наймачем Тарифу. Наймач погоджується з тим, що примусове зменшення Наймодавцем руху Електросамоката на період його прокату в спеціальних місцях Зони прокату (незалежно від кількості примусових обмежень швидкості руху Електросамоката протягом Сесії прокату), не є порушенням умов Договору та не є підставою для перерахунку вартості Плати та/або виплати Наймачу будь-якої компенсації.
  4. У випадку виїзду за межі Зони прокату, максимальна допустима швидкість руху Електросамоката автоматично зменшується до 15 км/год. При цьому розмір Тарифу, обраний Наймачем до початку Сесії прокату, у такому разі не змінюється.
  5. Під час Сесії прокату Наймач несе всі ризики завдання собі або третім особами шкоди життю, здоров'ю, майну, внаслідок зіткнення, падінь, втрати керованості тощо. Приєднанням до цього Договору, Наймач уповноважує Наймодавця укладати на його користь договори страхування від нещасних випадків та страхування загальної цивільно-правової відповідальності згідно умов, погоджених Наймодавцем та страховиком.
  6. Беручи до уваги, що для приведення в рух Електросамоката використовується електрична енергія, Наймач погоджується на те, що:
   1. Рівень заряду батареї буде постійно зменшуватися під час Прокату Електросамоката (як за часом, так і за відстанню), і в міру зниження рівня заряду можуть змінюватися швидкість й інші експлуатаційні можливості Електросамоката;
   2. Рівень заряду батареї відображається на самому Електросамокаті та в Мобільному додатку, однак не може будь-яким чином гарантуватися Наймодавцем;
   3. Швидкість втрати заряду батареї під час Сесії прокату не може будь-яким чином гарантуватися Наймодавцем і буде варіюватися в залежності від технічного зносу прийнятого Електросамоката, дорожніх або погодних умов, а також інших факторів у тому числі, але не виключно: стиль їзди Наймача, обрана швидкість, кількість та щільність гальмування тощо;
   4. Електросамокат може розрядитися і припинити роботу в будь-який час після початку Сесії прокату, в тому числі до досягнення пункту призначення Наймача. Відповідно Наймодавець не гарантує відстань та/або час використання Електросамоката, виходячи з рівня заряду батареї. Якщо під час Прокату рівня заряду батареї недостатньо, Наймач зобов'язаний завершити Сесію прокату та повернути його Наймодавцю відповідно до умов цього Договору.
  7. Наймач повинен:
   1. Використовувати власний захисний шолом, а також інші засоби захисту (такі як наколінники, налокітники і т. д.);
   2. Використовувати технічно справний та належним чином обладнаний Електросамокат;
   3. Їздити виключно по спеціальним велосипедним доріжкам, а в разі їх відсутності – по краю проїзної частини дороги, вулиці чи узбіччю;
   4. Рухатися тільки по краю дороги із загальним потоком транспортних засобів;
   5. Керувати Електросамокатом з використанням звукових сигналів та світлоповертачів з дотриманням ПДР;
   6. Під час руху у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості незалежно від ступеня освітлення дороги мати увімкнений ліхтар (фару) та виділити себе за допомогою світлоповертальних елементів, що закріплюються на зовнішньому одязі або в інший спосіб;
   7. Контролювати стан заряду батареї Електросамоката з метою своєчасного та корректного припаркування під час повернення;
   8. Дотримуватись всіх інших ПДР і самостійно нести відповідальність за їх порушення.
  8. Наймачу, який керує Електросамокатом відповідно до цього Договору та законодавства України, забороняється:
   1. Керувати Електросамокатом у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції;
   2. Керувати Електросамокатом за наявності серцево-судинних захворювань, захворювань опорно-рухового апарату, вестибулярного апарату, а також за наявності інших медичних протипоказань;
   3. Керувати Електросамокатом за відсутності умінь, навичок та досвіду керування та безпечної їзди в міських умовах;
   4. Управляти Електросамокатом, не тримаючись за руль хоча б однією рукою;
   5. Користуватися під час руху засобами зв’язку, тримаючи їх у руці;
   6. Користуватися під час руху засобами, що обмежують можливість чути;
   7. Допускати під час Прокату повний розряд акумулятора Електросамоката;
   8. Керувати Електросамокатом поза Зоною прокату;
   9. Користуватись Електросамокатом під час дощу, граду, снігу, сильного вітру або за умов від'ємної температури навколишнього середовища;
   10. Перевозити пасажирів;
   11. Перевозити великогабаритний багаж та/або масою більше 5 (п'яти) кг;
   12. Використовувати Електросамокат, якщо загальна маса пасажирського та додаткового (багажного) навантаження на нього становить більше 120 (ста двадцяти) кг;
   13. Перевозити на Електросамокаті легкозаймисті, вибухонебезпечні, токсичні або небезпечні матеріали;
   14. Перевозити Електросамокат в автомобілі, автобусі, тролейбусі, таксі і в будь-якому іншому транспорті;
   15. Спускатися на Електросамокати в метро, ​​заїжджати на ньому або заносити/завозити його всередину приватних будівель, споруд, територій обмеженого доступу і т. д.;
   16. Їздити на Електросамокаті на нерівних поверхнях, поза тротуарами і доріжками з твердим суцільним покриттям;
   17. Переїжджати на Електросамокаті через будь-які ями, вибоїни, гірки, бордюри, засоби обмеження швидкості руху, інші нерівності, що відрізняються від основного полотна більш ніж на 3 (три) см, мають гострі краї чи створюють додаткове навантаження на колеса Електросамоката;
   18. Проїжджати на Електросамокаті калюжі, глибиною понад 2 (два) см, незалежно від фактичної можливості візуального визначення відповідної глибини;
   19. Брати участь в самокатних перегонах та тест-драйвах без письмової згоди Наймодавця;
   20. Вносити будь-які конструктивні зміни до Електросамокату або його ремонтувати;
   21. Робити демонтаж, а також спроби демонтажу будь-яких деталей Електросамокату;
   22. Змінювати технічні налаштування Електросамокату без відома Наймодавця;
   23. Знімати наклейки, Унікальні номери, QR-коди, так само як і наносити написи, наклейки, позначки, стирати лакофарбове покриття Електросамоката, бруднити його (за винятком нормального забруднення платформи вуличним взуттям);
   24. Використовувати Електросамокат способом, небезпечним для власного життя і здоров'я третіх осіб, або іншим чином, в результаті якого може бути завдано шкоди Електросамокату або майну третіх осіб;
   25. Залишати Електросамокат під час та після Сесії прокату у будівлях, дворах, місцях/станціях або в інших неналежних місцях, а також розміщувати Електросамокат ближче 20 метрів до житлових будинків;
   26. Паркувати Електросамокат:
    • на трамвайних коліях, на залізничних переїздах, у тунелях, на естакадах, мостах, шляхопроводах, на пішохідних переходах і ближче 5 м перед ними;
    • на проїжджій частині поблизу небезпечних поворотів;
    • на перетині проїжджих частин і ближче 5 м від краю проїжджої частини;
    • ближче 15 метрів від місць зупинки маршрутних транспортних засобів або Стоянки легкових таксі.
    • біля світлофорів;
    • біля паркувальних автоматів та лічильників;
    • біля дорожніх знаків;
    • на пішохідних доріжках, якщо таким чином їх ширина стає менша, ніж 1,5 м;
    • перед або поблизу аварійних виходів і зон виїзду пожежної охорони;
    • в місцях, де Електросамокат перекриває місцеву рекламу.
 6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН..

  1. Наймодавець має право:
   1. В односторонньому порядку затверджувати Тарифи, а також проводити різні промо та маркетингові акції з розміщенням правил і умов таких акцій на Веб-сайті та/або Мобільному додатку;
   2. Здійснювати телефонні дзвінки Наймачу і відправляти голосові і інші повідомлення з інформацією про зміни умов Договору, його додатків (в т. ч. Тарифів), про нові послуги, новини, повідомлення рекламного характеру, а також про стан заборгованості Наймача;
   3. Здійснювати за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів Безакцептне списання з карткового рахунку Наймача грошові кошти в оплату грошових зобов'язань Наймача перед Наймодавцем;
   4. Здійснювати перевірку заборгованості Наймача за цим Договором;
   5. Призупинити надання послуг або припинити дію цього Договору за наявності у Наймача заборгованості перед Наймодавцем до моменту погашення заборгованості в повному обсязі, а також у разі порушення Наймачем інших умов цього Договору;
   6. Видалити Обліковий запис Наймача в Мобільному додатку з підстав, передбачених цим Договором та законодавством України;
   7. Здійснювати контроль за збереженням технічної справності Електросамоката, а також за його станом;
   8. Контролювати відповідність експлуатації Наймачем Електросамоката цілям, встановленим цим Договором;
   9. Звертатись до правоохоронних органів про факти вчинення крадіжки, шахрайства чи іншого правопорушення, а також вдатися до інших передбачених законодавством України способів захисту прав;
   10. Заблокувати рух Електросамокату з підстав, передбачених цим Договором та законодавством України;
   11. Перевіряти та обробляти відомості, в тому числі Персональні дані, наданих Наймачем через Мобільний додаток;
   12. Відмовити в укладенні договору, в разі надання Наймачем в момент реєстрації в Мобільному додатку недостовірних або неповних Персональних даних;
   13. У порядку, передбаченому цим Договором, вносити зміни до нього та додатків;
   14. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.
  2. Наймодавець зобов'язаний::
   1. Надати Наймачу шляхом розміщення на Веб-сайті та/або в Мобільному додатку повну та правдиву інформацію про Електросамокат, його технічні характеристики, розміри Тарифів та інші умови Договору;
   2. Надати Наймачу Електросамокат у комплекті і в стані, що відповідають умовам цього Договору та його призначенню, а у випадку виявлення Наймачем під час огляду технічного дефекту або браку у ньому – надати Наймачу інший доступний Електросамокат (за наявності такого в Пункті (станції) прокату);
   3. Здійснювати капітальний і поточний ремонт Електросамокату за свій рахунок;
   4. Забезпечувати дотримання вимог законодавства України щодо обробки Персональних даних Наймача;
   5. Виконувати інші обов'язки, передбачені цим Договором та законодавством України.
  3. Наймач має право:
   1. Обрати будь-який доступний у Пункті (станції) прокату Електросамокат;
   2. Обрати будь-який із запропонованих Тарифів Прокату Електросамоката;
   3. Отримати повну інформацію про промо акції;
   4. Взяти з одного особистого кабінету у Прокат більше одного Електросамоката;
   5. Користуватись прийнятим Електросамокатом згідно цільовим призначенням для задоволення побутових невиробничих потреб у межах та у спосіб, встановлених цим Договором;
   6. Ставити Електросамокат на Стоянку;
   7. Звертатися за підтримкою з будь-яких питань використання Електросамокату до Наймодавця за телефоном підтримки, зазначеним на Електросамокаті та/або у Мобільному додатку, у тому числі для демонстрації безпечного та правильного його використання;
   8. Користуватись всім доступним функціоналом Мобільного додатку;
   9. Розірвати цей Договір в односторонньому порядку за умови належного виконання всіх зобов'язань, що виникли у Наймача до моменту розірвання;
   10. Здійснювати інші права, передбачені цим Договором та законодавством України.
  4. Наймач зобов'язаний:
   1. Використовувати Електросамокат в суворій відповідності з його цільовим призначенням;
   2. Здійснювати Прокат Електросамоката відповідно до умов, встановлених цим Договором та законодавством України;
   3. Утриматись від передачі Електросамоката у володіння чи користування третім особам;
   4. Забезпечити схоронність Електросамоката протягом Сесії прокату;
   5. Дотримуватись ПДР;
   6. Забезпечити надійне зберігання та закріплення предметів, що перевозяться ним, протягом всієї поїздки;
   7. Негайно сповістити Наймодавця за телефоном підтримки через Мобільний додаток про будь-які пошкодження Електросамоката, отримані під час Прокату, відключення будь-яких із систем, інші несправності, дорожньо-транспортні пригоди за участю Електросамоката, порушеннях функціонування Мобільного додатку;
   8. Вживати належних заходів для захисту свого Облікового запису в Мобільному додатку від несанкціонованого використання іншими особами;
   9. Стежити за оновленнями інформації на Веб-сайті, а також в Мобільному додатку;
   10. Своєчасно згідно з умовами цього Договору виконувати грошові зобов’язання передбачені цим Договором;
   11. Забезпечувати на банківській картці, зазначеній в Мобільному додатку, кошти в кількості, достатній для оплати Прокату Електросамоката;
   12. Своєчасно, самостійно і за свій рахунок забезпечити наявність на особовому рахунку мобільного номеру грошових коштів в кількості, достатній для використання мобільного інтернету, а також для здійснення вхідних і вихідних дзвінків, достатнього заряду батареї Мобільного пристрою, а також використання інших функцій пристрою, необхідних для роботи Мобільного додатку під час Сесії прокату;
   13. У разі безпідставного списання грошових коштів з рахунку Наймача або в розмірі, що не відповідає Тарифам, негайно повідомити про це Наймодавця за телефоном підтримки;
   14. Повернути Наймодавцю Електросамокат в технічно справному стані, без будь-яких ушкоджень, в порядку, передбаченому цим Договором та законодавством України.
 7. РОЗМІР, ПОРЯДОК І ФОРМА ОПЛАТИ ПРОКАТУ.

  1. За отримання послуг Прокату Електросамоката Наймач сплачує Наймодавцю плату.
  2. Розмір плати за цим Договором визначається обраним Наймачем Тарифу перед початком кожної Сесії прокату серед тих, які вказані в Додатку № 2 до цього Договору та відображаються у Мобільному додатку, Веб-сайті. Наймач усвідомлюється та погоджуються, що Розмір плати є динамічним та може змінюватись Наймодавцем в односторонньому порядку.
  3. На період Стоянки, розмір плати стягується Наймодавцем відповідно до обраного Тарифу серед тих, що встановлені Наймодавцем у Мобільному додатку згідно з тією редакцією (-ціями) Договору та додатків до нього, що діють на початок кожної Сесії прокату Електросамоката.
  4. Проведення розрахунків за цим Договором здійснюється у безготівковій формі.
  5. Оплата послуг Прокату Електросамоката здійснюється виключно за рахунок авансових коштів, що відображаються на Балансовому Рахунку.
  6. Авансові кошти, що відображаються на Балансовому Рахунку (позитивний баланс), вносяться шляхом Безакцептного списання з карткового рахунку Наймача на користь Наймодавця безпосередньо до та/або під час Сесії Прокату. Наймач має право отримувати послуги Прокату Електросамокату тільки за умови позитивного Балансового Рахунку, достатнього для отримання послуг у замовленому обсязі.
  7. Безпосередньо до початку Сесії Прокату з Балансового Рахунку знімаються грошові кошти у фіксованому розмірі, визначеного чинним Тарифом. У разі недостатності грошових коштів для зняття фіксованого розміру (негативний баланс), відбувається попереднє поповнення Балансового Рахунку шляхом Безакцептного списання з карткового рахунку Наймача решти.
  8. З метою забезпечення позитивного балансу протягом всієї Сесії Прокату з Балансового рахунку можуть періодично продовжуватись зніматись грошові кошти у фіксованому розмірі, визначеного чинним Тарифом. Кількість зняття з Балансового рахунку грошових коштів у фіксованому розмірі, визначеного чинним Тарифом, залежить від тривалості Сесії Прокату.
  9. Наймач має право використовувати залишок грошових коштів, що відображені на Балансовому Рахунку після завершення попередньої Сесії Прокату, для отримання послуг за цим Договором у рамках наступної Сесії Прокату.
  10. Приєднанням до цього Договору, Наймач надає згоду на Безакцептне списання будь-яких грошових коштів (авансової плати за Прокат, штрафу, збитків тощо), передбачених цим Договором та законодавством України. Належні Наймодавцю кошти можуть бути Безакцептно списані з карткового рахунку Наймача на розсуд Наймодавця як за допомогою однієї транзакції на повну вартість послуги Прокату, так і за допомогою декількох.
  11. Наймач зобов’язаний стежити за станом свого Балансового та карткового рахунків і не допускати негативного балансу, з метою уникнення припинення надання послуг Прокату та/або розірвання цього Договору зі сторони Наймодавця.
  12. Наймач зобов'язується самостійно відслідковувати всі проведені оплати за цим Договором.
  13. Наймач зобов'язується самостійно забезпечити через банк-емітент банківської карти підключення послуги sms-інформування про списання з банківської карти грошових коштів за цим Договором, самостійно відстежувати зазначені списання, а також зберігати дані оплат. Наймодавець (уповноважена ним особа) має право повідомити Наймача про факт списання грошових коштів за цим Договором.
  14. Наймачу забороняється прив'язувати банківську карту до Облікового запису в Мобільному додатку, в разі якщо по даній карті є заборгованість в рамках іншого Облікового запису в Мобільному додатку. Наймач самостійно забезпечує дотримання зазначеної умови і несе передбачену Договором та законодавством відповідальність у разі його порушення.
  15. Наймодавець не має доступу до зазначених Наймачем даних карткового рахунку і не несе відповідальності за збереження і конфіденційність даних, що передаються під час проведення оплати.
  16. Можливість здійснення безготівкових інтернет-платежів за допомогою банківських систем дистанційного обслуговування та/або сервісів переказу коштів забезпечується Наймачем самостійно.
  17. У разі помилкового списання грошових коштів, Наймач вправі звернутися до Наймодавця за телефоном підтримки з наданням документів, що підтверджують помилкове списання.
  18. Оскарження списаних грошових коштів повинні бути представлені Наймодавцю в письмовому вигляді протягом 7 (семи) календарних днів з моменту стягнення плати. Претензії Наймача, висунуті після спливу зазначеного строку, вважаються безпідставними, необґрунтованими та не розглядаються Наймодавцем.
  19. Сторони погодили, що Наймач не має право видаляти прив'язану банківську картку в Мобільному додатку до моменту повного погашення заборгованості перед Наймодавцем за цим Договором. Наймодавець вправі через Мобільний додаток обмежити можливість Наймача видалити прив'язану банківську картку в Мобільному додатку.
 8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.

  1. За невиконання або неналежне виконання Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України, з урахуванням положень цього розділу.
  2. У разі, якщо Наймач не повернув Наймодавцеві Електросамокат у порядок та у спосіб, визначений цим Договором, або затримав повернення Електросамоката Наймодавцеві, ризик його випадкового знищення або випадкового пошкодження несе виключно Наймач.
  3. Наймач відповідає за шкоду, завдану під час Прокату Електросамоката життю, здоров'ю або майну Наймодавця або третім особам, внаслідок невиконання чи або неналежного виконання Наймачем умов цього Договору та вимог законодавства України.
  4. Розмір збитків, що підлягають відшкодуванню Наймодавцю, визначається відповідно до реальної вартості втраченого, знищеного або пошкодженого Електросамоката на момент відшкодування, але в будь-якому разі не менше такого розміру:
   1. За втрату чи знищення електросамоката – 23 000 грн;
   2. За пошкодження акумулятора, переднього колеса, передньої вилки, керма Електросамоката – 1800 грн;
   3. За пошкодження бортової панелі, механізму складання, заднього колеса, рульової стійки, корпусу трекера Електросамоката – 4900 грн;
   4. За пошкодження трекеру Електросамоката – 3500 грн;
   5. За пошкодження деки Електросамоката – 3900 грн;
   6. За пошкодження гріпси, ручки газу/гальма, підсвічування, підкрилок, підніжки, покришки, ліхтаря - 450 грн.
  5. У випадку прострочення Наймачем плати за Прокат Електросамоката більше ніж на 48 (сорок вісім) годин, Наймач сплачує Наймодавцю пеню в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла в період нарахування пені, від суми заборгованості.
  6. За порушення Наймачем умов цього Договору Наймодавець вправі додатково стягнути з Наймача штраф у такому розмірі:
   • 3000 грн – за порушення пп. 5.1, 5.8.8, 5.8.13, 5.8.20, 5.8.21, 5.8.24, 6.4.1 цього Договору;

   • 1000 грн – за порушення пп. 5.8.1, 5.8.2, 5.8.6, 5.8.9, 5.8.10, 5.8.12, 5.8.16, 5.8.17, 5.68.18, 5.8.22, 5.8.23, 5.8.26, 6.4.3, 6.4.7 цього Договору;

   • 300 грн – за порушення пп. 5.8.3, 5.8.4, 5.8.5, 5.8.7, 5.8.11, 5.8.14, 5.8.15, 5.8.19, 5.8.25 цього Договору.

  7. За порушення ПДР під час Прокату Електросамокат, Наймач несе цивільну, адміністративну, кримінальну відповідальності.
  8. У разі, якщо Наймодавець поніс витрати та/або збитки, спричинені порушенням Наймачем під час Прокату Електросамоката ПДР, або інших адміністративних правил, Наймач зобов'язується повністю відшкодувати Наймодавцю відповідні витрати та/або збитки.
  9. У разі заподіяння Наймачем під час Прокату Електросамоката шкоди життю, здоров'ю або майну Наймодавцю та/або третім особам, Наймач зобов'язується відшкодувати завдану шкоду в розмірі, не покритою сумою страхового відшкодування.
  10. Виплата пені та/або штрафу, не звільняє Наймача від відшкодування шкоди, заподіяної Наймодавцю та/або третім особам.
  11. З моменту виникнення підстав, передбачених цим Договором та/або законодавством України, Наймодавець вправі стягнути з Наймача штраф, збитки чи будь-які інші платежі, шляхом списання залишку грошових коштів, що відображені в Балансовому Рахунку та/або Безакцептного списання грошових коштів, що розміщені на картковому рахунку Наймача.
  12. У випадку, якщо у Наймача відсутні грошові кошти, або наявних грошових коштів недостатньо для стягнення штрафу, збитків чи будь-якого іншого платежу, Наймач зобов'язаний самостійно сплатити Наймодавцю відповідний штраф, збитки чи провести будь-яких інший платіж на користь Наймодавця протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту отримання вимоги із зазначенням банківських реквізитів для перерахування.
  13. Вимога Наймодавця про сплату штрафу, збитків чи будь-якого іншого платежу вважається врученою Наймачу з моменту отримання такої вимоги в особистому кабінеті Наймача в Мобільного додатку або на електронну поштову адресу, яка вказана у ньому.
 9. ВИПАДОК ТА НЕПЕРЕБОРНА СИЛА.

  1. Сторона, яка порушила зобов'язання за цим Договором, звільняється від відповідальності за порушення зобов'язання, якщо вона доведе, що це порушення сталося внаслідок випадку або непереборної сили, а саме: винятковими погодними умовами і стихійними лихами (наприклад, але не виключно – ураган, буревій, сильний шторм, торнадо, повінь, землетрус, пожежа, епідемія тощо); непередбачуваними діями/бездіяльністю сторони, що не є стороною Договору, та/або які відбуваються незалежно від волі і бажання Сторони Договору (наприклад, але не виключно – страйк, оголошена та неоголошена війна, збройний конфлікт або серйозна погроза такого конфлікту, військові дії тощо); умовами, регламентованими відповідними рішеннями та актами органів державної влади та місцевого самоврядування, а також пов’язаними з ліквідацією наслідків, викликаних винятковими погодними умовами і непередбачуваними ситуаціями та іншими обставинами, що перешкоджають виконанню зобов’язань за цим Договором.
  2. У випадку виникнення обставин непереборної сили, Сторона, що зазнала їх вплив, зобов'язана попередити протягом 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту їх виникнення іншу Сторону будь-яким способом. Достатнім доказом виникнення обставин непереборної сили та дії їх наслідків є письмове підтвердження Торговельно- промислової палати України.
  3. Після закінчення шести місяців з дати початку форс-мажорних обставин, кожна із Сторін має право розірвати Договір в односторонньому порядку, повідомивши про це в письмовій формі іншу Сторону за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.
  4. Сторона, яка розірвала цей Договір в односторонньому порядку з підстав, передбачених п. 9.1 цього Договору, відповідальність за таке розірвання не несе за умови, належного виконання вимог п. 9.2 цього Договору.
 10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ.

  1. Всі спори і розбіжності, які можуть виникати між Сторонами з питань, що не знайшли свого відображення в тексті цього Договору, вирішуватимуться шляхом переговорів на основі права України. Під час виникнення суперечок між Наймодавцем та третіми особами, що виникли у зв'язку з прокатом Наймачем Електросамоката, Наймач зобов'язаний виступати на стороні Наймодавця.
 11. ЧИННІСТЬ ДОГОВОРУ.

  1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту приєднання Наймачем до його умов у порядку, передбаченого п. 3.3 цього Договору, та діє на час, протягом якого Сторони можуть здійснити свої права і повинні виконати свої обов'язки.
  2. Сторони погоджуються, що Наймодавець має право в будь-який час змінити умови цього Договору.
  3. Будь-які зміни та доповнення до Договору здійснюються тільки в односторонньому порядку зі сторони Наймодавця.
  4. Зміни до умов цього Договору набувають чинності у день розміщення Наймодавцем змін або нової редакції (версії) Договору в Мобільному додатку, Веб-сайті.
  5. Перед кожним початком Прокату Електросамоката Наймач зобов'язується повністю ознайомитись з редакцією (версією) Договору та його додатків, що діють на момент такого Прокату. Наймач несе всі ризики настання несприятливих для нього наслідків, які можуть настати, у зв'язку з не ознайомленням з умовами нової редакції (версії) Договору та його додатків відповідно до яких отримується у прокат Електросамокат.
  6. Отримання Наймачем у прокат Електросамоката під час дії нової редакції (версії) Договору та його додатків означає беззастережне прийняття Наймачем внесених змін.
  7. У разі, якщо Наймач не згоден з умовами нової редакції (версії) Договору та його додатків, він має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити використання Мобільного додатку, однак тільки після належного виконання всіх зобов'язань, що виникли у Наймача до моменту розірвання. У такому випадку Договір вважається припиненим з моменту отримання Наймодавцем повідомлення від Наймача про одностороннє розірвання Договору.
  8. Отримання Наймачем у Прокат Електросамокатів після надіслання Наймодавцю повідомлення про одностороннє розірвання цього Договору означає беззастережне прийняття Наймачем внесених змін та продовження дії нової редакції (версії) Договору у відносинах між Сторонами.
  9. Сторони погоджуються, що Наймодавець має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір з підстав, передбачених цим Договором та законодавством України.
  10. У випадку розірвання цього Договору в односторонньому порядку, Наймодавець зобов'язується повідомити про це Наймача на його електронну поштову адресу, вказану в особистому кабінеті Мобільного додатка.
 12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.

  1. Сторони визнають юридичну силу документів, повідомлень і дій, надісланих та/або вчинених за допомогою Мобільного додатку, Веб-сайту, з використанням контактних даних Сторін, у тому числі мобільного номеру та адресу електронної пошти.
  2. Сторони несуть повну відповідальність за правильність вказаних у Договорі реквізитів та зобов'язуються своєчасно повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несуть ризик настання пов'язаних із ним несприятливих наслідків.
  3. Наймодавець повідомляє про зміну своїх реквізитів через Мобільний додаток та/або веб-сайт. Наймач повідомляє про зміну своїх даних через свій Обліковий запис в Мобільному додатку.
  4. Невід'ємними частинами цього Договору є його додатки, у тому числі Політика конфіденційності (далі – Політика). Уклавши цей Договір, Наймач підтверджує, що він ознайомлений, повністю розуміє, погоджується і зобов'язується неухильно дотримуватись умов всіх додатків,, актуальна редакція (версія) яких розміщується в Мобільному додатку, Веб-сайті.
  5. Наймач усвідомлює і погоджується, що з метою контролю якості обслуговування, його телефонна розмова із Наймодавцем або уповноваженою особою Наймодавця під час надання телефонної підтримки може бути записана за умови отримання його згоди.
  6. Наймач надає свою згоду на аудіо-, відеоспостереження, що ведеться в місці надання послуг Прокату, а також на фото-, аудіо- та відео фіксацію (в тому числі під час та після надання послуг Прокату), за умови забезпечення максимальної анонімності, використання фотографічного зображення та аудіо-, відеозапису за участю Наймача під час створення рекламних та інформаційних матеріалів, а також на публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних та інформаційних матеріалів із зображенням Наймача, відеозаписів з його участю будь-яким незабороненим законом способом як на території України, так і за її межами без обмеження строку публічного показу, відтворення та/чи розповсюдження.
  7. Наймач усвідомлює і погоджується, що використання його зображення та аудіо-, відеозапису з його участю, а також публічний показ, відтворення та розповсюдження рекламних, інформаційних матеріалів з його зображенням та відеозаписів з його участю є безоплатним. Наймач усвідомлює та погоджується, що Наймодавець має право використовувати дані, що отримані внаслідок проведеної фото-, аудіо-, відео фіксації у разі виникнення конфлікту з метою встановлення істини та захисту законних прав та інтересів Наймодавця (у тому числі в правоохоронних, судових органах, під час звернення за правовою допомогою).
  8. Усі не врегульовані цим Договором правовідносини Сторін регулюються чинним законодавством України.
  9. Наймач засвідчує, що умови цього Договору є розумними, справедливими, добросовісними та не містять дисбалансу прав та обов'язків Сторін. Сторони засвідчують, що укладення цього Договору відповідає вільному волевиявленню Сторін, жодна зі Сторін не знаходиться під впливом тяжких обставин, не помиляється стосовно обставин, що мають суттєве значення (природа Договору, права та обов’язки Сторін, інші умови Договору), та умови Договору є взаємовигідними для кожної із Сторін. У разі істотної зміни обставин, якими Сторони керувалися при укладенні Договору, Договір може бути змінений або розірваний тільки за згодою Сторін.
  10. Всі спори, розбіжності або вимоги, які виникають з даного Договору або у зв’язку з ним, у тому числі такі, що стосуються його виконання, порушення, припинення або визнання недійсним, підлягають вирішенню відповідно до права України.
  11. Недійсність окремої частини цього Договору не має наслідком недійсності інших його частин і Договору в цілому, якщо можна припустити, що цей Договір був би вчинений і без включення до нього недійсної частини.
  12. Приймаючи умови цього Договору, Наймач надає свою беззаперечну згоду Наймодавцю, а також третіми особами, які залучаються Наймодавцем для надання послуг за цивільно- господарсько-правовими договорами, на отримання, збір, обробку, зберігання, а також передачу своїх персональних даних (прізвище, ім’я, ім’я по-батькові, дата народження, адреса, телефон, паспортні дані, індивідуальний податковий номер, а також інші відомості, надані при укладенні та виконанні цього Договору, договору страхування) будь-яким способом, передбаченим законом «Про захист персональних даних», у тому числі для занесення їх до баз персональних даних страховика, передачу (в тому числі передачу за межі митної території України) та/або надання доступу без отримання додаткової згоди третім особам, протягом встановленого законодавством строку зберігання договорів страхування.
  13. Наймач повідомлений, що обробка персональних даних здійснюється страховиком з метою належного виконання умов договору страхування, розслідування подій, які мають ознаки страхових випадків, та провадження страхової діяльності відповідно до чинного законодавства України. Наймач підтверджує, що повідомлений Наймодавцем про свої права згідно закону та про включення персональних даних до баз персональних даних страховика у разі укладення договору страхування.
  14. Згода на обробку Персональних даних діє в межах строку дії цього Договору, а також трьох років після припинення його дії. Сторони дійшли згоди про конфіденційність інформації, яка містить Персональні дані, відображені в цьому Договорі, додаткових угодах та додатках до нього.
  15. Припинення дії цього Договору не припиняє зобов'язальних правовідносин Сторін та не звільняє другу Сторону цього Договору від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.
 13. РЕКВІЗИТИ НАЙМОДАВЦЯ

  1. ФОП Однокопилий Віталій Олександрович, який діє на підставі запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
  2. РНОКПП 2963404734
  3. Адреса: Україна, м.Харків, Харківська область, вул. Стародубська 10, 61109
  4. Тел.: +38 (066)-805-24-45
  5. E-mail: strumsharing@gmail.com
Додаток №2 (тарифи за надання послуг прокату)

Додаток №3 (типова форма акта приймання-передачі)